خروج اضطراری

فـایراگزیت (fireexit) یعنی خروج اضـطراری
به هنگام آتش.

f4designer@gmail.com
f4designer@hotmail.com

نویسندگان

۳ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

سه نفر اجبارا به وضع سختی از صخره بالا می رفتند
وقتی نفر دوم در میانه ی راه نگاهی به پایین انداخت،آثار اضطراب در چهره اش نمایان شد
نفر سوم که این صحنه را رصد میکرد،پرسید:چیست؟ از ارتفاع میترسی؟
نفر دوم پاسخ داد:از ارتفاع که نه،اما از سقوط می ترسم.
تمام این ماجرا به دلم نشست وقتی نفر اول با آرامش گفت: خب سقوط نکن!

چراغ سر چهارراه، هم تنهاست هم "تنهی"
سبزش به رفتن است و قرمزش به نرفتن
تو بروی یا نروی فرقی به حال چراغ ندارد
خودت باید متعهد باشی به قانون سبز و قرمز روزگار...
حق.


_تصویر دوچرخه سوارای جهانگرد رو دیدی؟ یا خودشونو از نزدیک؟

. وارد هر کشوری که میشن علیرغم استقبال گرمی که ازشون میشه به اون خاک دل نمیبندن، چون خودشون میدونن اهل اونجا نیستن؛
. دوتا ،سه تا ،چهارتا ، ولی اکثراً تنها نیستن، شاید هم-راه داشتن ضروریه؛
. کوله پشتی هاشون رو تا میتونن کامل میبندن،که تو سفرای طولانی جایی کم نیارن. و تا میتونن با خودشون تجهیزات میبرن یعنی از حداکثر ظرفیت کوله و دوچرخشون استفاده میکنن.
.
.
.

________
اصل مثال رو از آیة الله قرهی شنیدم.