خروج اضطراری

فـایراگزیت (fireexit) یعنی خروج اضـطراری
به هنگام آتش.

f4designer@gmail.com
f4designer@hotmail.com

نویسندگان

۴ مطلب در مهر ۱۳۹۱ ثبت شده است

یکی به میخ:

امشب دست برقضا همینکه وارد حسینیه شدم نیاز به قضای حاجت پیدا کردم
در انتهای ردیف درهای بسته ی توالت،یک در نیمه باز بود که رفتم سمتش.
خب تو هم مثل بقیه در رو ببند تا نخوای با هل دادن در با دست من هی بگی اهم،اهم!!
زشته بخدا.

یکی به نعل:

داشتم فکر میکردم که چه جالبه
دخترا آستینشونو میزنن بالا
پسرا ساق دست میپوشن!

تمام.

بین آینه ها که باشی
یادت میره کدومش خودتی!

چه با من چه بی من
تو محکم و استواری
چون پشتت گرم است به بالا

من بی غیرت حتی آهی نکشیدم
عصبی نشدم
چیزی نگفتم
بغض و گریه و فریاد که جای خود

تو ببخش مرا که اینقدر بی تفاوت گذشتم از کنار ماجرا

چه باشم چه نباشم
تو محمدی

چه کسی میتواند ساحتت را خدشه دار کند؟

رقص پرچم در باد اگر به چشم تو زیباست
شاید بخاطر اینست که خودش را محکم به میله اش چسبانده است.
اینروزها زیاد باد می آید
میله ات را محکم بچسب رفیق
تمام.