خروج اضطراری

فـایراگزیت (fireexit) یعنی خروج اضـطراری
به هنگام آتش.

f4designer@gmail.com
f4designer@hotmail.com

نویسندگان

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

بنای عظیم را شهرداری که بخواهد بسازد ،مسیر انحرافی می زند که خیابان ها بند نیایند و تردد خودرو ها روان باشد
همانجایی که تا دیروز شاهراه عبور اسب های آهنی و عابران و رهگذران بود،امروز میزبان خاک است و صدای ماشین های سنگین و سکوت سنگین تر روزهای تعطیل
اما پیرمرد می داند که رسم عقربه هاست،عبور این روزها
...و هرروز صبح آب و جارو میکند پیاده رو جلوی دکانش را به امید روزی که رونق دوباره به کسب و کارش برگردد.


بزرگترین دلیلی که چندین سال است مرا از پای گیم ها و گیم نت ها فراری میدهد
اصلی ترین دلیلی که باعث میشود به تماشای هیچ سریالی ننشینم
شاخص ترین فکری که علت دل نبستن من به غذا ها و خوراکی ها ست
تمام شدنی بودن آنهاست
مسیری که 100 داشته باشد ارزش پیمودن ندارد...