خروج اضطراری

فـایراگزیت (fireexit) یعنی خروج اضـطراری
به هنگام آتش.

f4designer@gmail.com
f4designer@hotmail.com

نویسندگان

۱ مطلب با موضوع «سرمقاله ها - هذا» ثبت شده است

"جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی شناسد و ما باید در جنگ اعتقادیمان ، بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازیم." امام خمینی (ره)

به راستی دعوای ما در جهان بر سر چیست؟ چرا ما باید مدام فریاد مبارزه سر دهیم؟

چندین سال قبل در کشور ما فردی ندای مبارزه سرداد و تا آخرین نفس در این راه ایستاد و از جان و مال و خانواده خود در این راه هزینه داد. حاصل آن هزینه دادن ها چیزی بود به اسم انقلاب اسلامی و به وجود آمدن کشوری مستقل و آزاد.

در پای این انقلاب چه خونها که ریخته نشد و چه مصیبت ها که مردم شریف کشور متحمل نشدند. اکنون پس از گذشت سی و چند سال از پیروزی انقلاب شاهد آن هستیم که جهانخواران و ددمنشان هنوز چشم طمع به این نظام و انقلاب دوخته اند و هر روزه در صدد ویران کردن مبانی و ارزش های آن هستند.

همه جهان شاهد این امر هستد که این انقلاب چگونه پوزه ی استکبار و استعمار جهانی را بر خاک مالیده است و نه تنها کشور عزیز ما را از چنگال مستکبرین رهانیده است ، بلکه الگوی سایر کشورهای جهان جهت رهایی است.

بله، اکنون جنگ ما جنگ عقیده است؛ امروز جنگ حق و باطل ، جنگ فقر و غنا ، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ پا برهنه ها و مرفهین بی درد شروع شده است.