خروج اضطراری

فـایراگزیت (fireexit) یعنی خروج اضـطراری
به هنگام آتش.

f4designer@gmail.com
f4designer@hotmail.com

نویسندگان

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

هیس
نمیخوام چیزی بگی
داشتم فکر میکردم به سر و ته کلاف

میبینی؟میگم سر و ته!
وقتی میگم سر و ته کلاف،بیشتر از کلاف،به سر و تهش فکر میکنم

بدترین جایی که ممکنه بهترین دوستت ببیندت،دقیقا بدترین جایی هست که ممکنه بدترین دشمنت ببیندت.
حتما داری به بهترین دوست یا بدترین دشمنت فکر میکنی

حالا تویی و من و بهترین و بدترین و سر و ته!

من همینم
گزاره های بی معنی و پرت...
تو رو نمیدونم.
چیزی نداشت بگه.
فقط لبخندی زد و رد شد
همینکه بفهمی بعضیا چی میگن خودش گاهی بزرگترین نعمته،اینکه بشنوی، بفهمی و تصمیم بگیری
هیچ زجری اینقد نیست که حرفشونو نفهمی و حرفتو نفهمن
لبخندی زد و رد شد و خدا رو کلی شکر کرد

فَتَبَسَّمَ ضاحِکاً مِنْ قَوْلِها-نمل 19