خروج اضطراری

فـایراگزیت (fireexit) یعنی خروج اضـطراری
به هنگام آتش.

f4designer@gmail.com
f4designer@hotmail.com

نویسندگان

۱ مطلب با موضوع «اینجا» ثبت شده است

بعضی وقتا اجازه میدم بفهمی چی میگم.

مثلا ایندفعه میخوام بگم که تازه فهمیدم چرا با این همه علاقه ای که به نوشتن دارم نمیتونم چیزی رو که دوست دارم،بنویسم.

نویسنده فقط بر اساسِ یک فشارِ درونیِ منبعث از یک نیازِ بیرونی، می‌تواند بنویسد و تازه در صورتِ اقبالِ مخاطب شاید بعدها اسمِ نویسنده را رویش بگذارند و تو این میان فقط بایستی مراقب باشی تا حلقه‌ی اقبالِ ناممکن نجنبانی.

[اینجا!]

________________________

تمام.