خروج اضطراری

فـایراگزیت (fireexit) یعنی خروج اضـطراری
به هنگام آتش.

f4designer@gmail.com
f4designer@hotmail.com

نویسندگان

۵ مطلب در فروردين ۱۳۹۲ ثبت شده است

- چشماشو بسته بود و سرش رو آروم تکون میداد
هدفون رو که از توی گوشش در آورد،چشماش برق می زد
همونطور که میخواست با لبخند کوچیکش ، شوقش رو نشون بده،نفس ِ حبس شده ش رو از توی سینه خارج کرد،طوری که کل سینه ش پایین اومد.
آروم هدفونا رو گذاشت روی میز،مثل اینکه جمله هاش آماده بود
گفت: وای...
چی می شه اگه این آهنگ رو واسه امام زمان خونده باشه؟!

یا
...دمی
...دتم

...علی.

عادت ندارم به بیان شان نزول کلمات
کسی که فهمید،فهمید.
تکلیفی هم برکسی نیست
همین بس که مدتی ست اوضاع،خیلی رو به راه نیست.

اهل امیدیم و انتظار برای روزهایی که هنوز نیامده؛
اهل صبریم و حوصله برای روزهایی که هنوز نیامده؛
اهل اشکیم و گریه برای روزهایی که هنوز نیامده؛
اهل آه هستیم وناله برای روزهایی که هنوز نیامده؛
اهل داد هستیم و فریاد برای روزهایی که هنوز نیامده؛
اهل قصه ایم و افسانه برای روزهایی که هنوز نیامده؛
اهل فراریم و اختفا  برای روزهایی که هنوز نیامده؛

اهل هرچه هستیم و هرکجا ،خدایا عاقبتمان را بخیر کن برای روزهایی که هنوز نیامده...
تمام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــپ نـ :
به سرمه و سیلی ست که رنگ به رخسار داریم.
درنگ نکن،بیا.

هی میخوام بنویسم
ولی هرچی مینویسم که به درد یه نفر دیگه هم بخوره،میرسم به جایی که می نویسم "ضرر کردم".
شاید به دردت بخوره،اینکه بدونی باید مراقب باشی ضرر نکنی
اگر تمام نفس هایی رو که میتونی توی این حریم بکشی،بکشی؛به اندازه ی تمام نفس هایی که نمی تونی بکشی ضرر می کنی
هی از جلوی اتاقک ضریح رد می شدم
ولی به جای نگاه کردن به ضریح،به زائرا خیره می موندم
یکی اشک،یکی نماز،یکی زیارت،یکی دعا
یکی خمیازه،یکی خواب
یکی خنده،یکی گریه ،یکی با گوشیش ور می رفت، یکی با موهاش
یکی ایستاده ،یکی نشسته ، یکی دوزانو،یکی چار زانو
یکی با تنهایی خودش،یکی با صفای جمع...

کی میتونه بگه توی حرم امام رضا،کدوم یکی ازاین کارا کار اشتباهیه؟
کی میتونه بگه بین این زائرا کی بیشتر ضرر کرده؟
اصلا مگه از اینجا چیزی معلومه؟

تو پیش خودت فکر کن
منم پیش خودم

نگران نباش...
اینم تموم میشه.

نود و دو!