خروج اضطراری

فـایراگزیت (fireexit) یعنی خروج اضـطراری
به هنگام آتش.

f4designer@gmail.com
f4designer@hotmail.com

نویسندگان
توی این صفحه،آلبومی از وب هایی که بیشتر بهشون سر میزنم رو گذاشتم
البته طبیعتا این درج،نباید به معنی تایید کامل سایت یا وبلاگ مربوط تلقی بشه،و صرفا بعنوان یک پیشخوان قابل ملاحظه ست.